Aino Laine
1639556393433_Aino-vaalikuvat-hymy_1-6rrdl-me.jpg

AINO LAINE

SAI­RAAN­HOI­TA­JA. DIPLOMI-INSINÖÖRI. MODERNI DEMARI.

Olen 33-vuotias Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu, psykiatrinen sairaanhoitaja, diplomi-insinööri ja pienten lasten äiti. Aluevaltuustossa aion työskennellä erityisesti terveydenhuollon hen­ki­lö­kun­ta­ti­lan­teen ja hoitajapulan ratkaisemiseksi. Perheiden asiat, mielenterveysasiat ja ikääntyneiden hyvä hoito ovat myös minulle tärkeitä teemoja. 


Aluevaltuustossa toimin osana SDP:n valtuustoryhmää. Minulla on luottamuspaikka Palvelut ja resurssit -lautakunnassa, jossa aloitan ensin varajäsenenä ja siirryn varsinaiseksi jäseneksi 2023 syksyllä loppukaudeksi. 

Ar­tik­ke­lit

1662027334685_photo1662027314-emb3me-me.jpg
1.9.2022
Päivän polttava kysymys on, voimmeko mitenkään päästä mi­toi­tuk­seen vai pitäisikö viimeisen mi­toi­tuk­sen voi­maan­tu­loa lykätä hoi­ta­ja­pu­lan ja rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sien vuoksi.
1650432305751_K%C3%A4rkiteema%20henkil%C3%B6kuntakriisin%20(2)-me.png
20.4.2022
Alue­val­tuus­to nosti yhdessä yhdeksi kes­kei­sim­mis­tä haas­teis­tam­me osaavan hen­ki­lö­kun­nan saa­ta­vuu­den.
Aino Laine Sairaanhoitaja4
18.1.2022
Pelkkä kiitos ei riitä! Hoitajat tar­vit­se­vat kil­pai­lu­kykyi­sen palkan, paremmat työolot sekä laa­duk­kaam­paa joh­ta­mis­ta.
Aino Laine
18.1.2022
Moni äiti ei heti syn­ny­tyk­sen jälkeen ymmärrä syn­ny­tyk­sen olleen trau­maat­ti­nen, eikä osaa vaatia apua.
1642266322104_aino-vaalikuva-vaaka-hoitaja-1-me.jpg
15.1.2022
Mikä ohjaa minua pää­tök­sen­te­ki­jä­nä? Ko­ke­muk­se­ni elämästä, oman elämän haas­teel­li­set kohdat, työni sai­raan­hoi­ta­ja­na, va­paa­eh­tois­työ­ni Äimä ry:ssä, halu luoda parempaa ja toi­mi­vam­paa ter­vey­den­huol­toa.
Aino Laine 297 ehdolla Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon
7.1.2022
Päätin pu­res­kel­la aihetta ja esittää mah­dol­li­sim­man monta ratkaisua siihen, mistä voimme kohdentaa varoja hen­ki­lö­kun­nan palk­koi­hin, jotta saamme hoi­ta­ja­krii­sin rat­kais­tua.

So­si­aa­li­nen media

Löydät minut nykyään myös TikTokista @laineenaino 

1650440019659_P%C3%B6llilii4%20(2)-me.png

Pöllilii ja totta kai -podcast

Vaa­li­kam­pan­join­nin myötä syntyi jotain muutakin kuin uusi po­lii­tik­ko: Uusi podcast

Juttelemme ajankohtaisista ja paikoin myös ajattomista aiheista, pyrimme tuomaan keskusteluun jotain uutta ja omaa. Ja vähän yritämme olla hauskojakin, välillä.

Yleensä puhumme siitä, mikä on pinnalla. Aalto-yliopiston kasvatteina puhe lipsahtaa välillä tieteen ja tekniikan puolelle. Lisäksi sopassa on voimakasta sai­raan­hoi­ta­ja­nä­kö­kul­maa ja jatkossa myös kuulumisia aluevaltuuston toiminnasta Länsi-Uudellamaalla ja sote-uudistuksen etenemisestä.

Keskustelemassa kanssani ovat ystäväni Lilli Konttinen ja Eetu Ahonen. 

1640684473041_hoitajapula-kriisi-kuva-me.png

Mie­li­pi­de­kir­joi­tus

Hoi­ta­ja­pu­la - kriisi, joka vaatii vä­lit­tö­miä toimia

Hoitajat haluavat tehdä työnsä hyvin. Sairaanhoitajan työ on upeaa työtä, josta itsekin nautin. Koen joka päivä, että työlläni on merkitystä. Hymy, jonka saan pitkään huonossa voinnissa olleelta vanhukselta on korvaamaton kiitos. Moni hoitaja välittää työstään, potilaistaan ja työkavereistaan niin paljon, että sietää aivan liian pientä palkkaa ja raskaita työoloja.

1641570646111_lansivayla%20mp-me.png

Mie­li­pi­de­kir­joi­tus

Ma­sen­tu­nut vanhempi ei löydä apua mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den vii­da­kos­sa

Uupunut äiti ja uupunut perhe eivät saa kyllin nopeasti apua. Äidin synnytyksen jälkeinen masennus vaikuttaa lapsen elämään. Jokainen päivä, jokainen viikko ja jokainen kuukausi, jonka äiti joutuu elämään ilman apua masennusoireidensa kanssa, vaikuttaa lapsen psyykkiseen kehitykseen ja hyvinvointiin. Äidin masennuksen nopea hoito lisää äidin, lapsen ja koko perheen hyvinvointia. Tarvitsemme selkeitä hoitopolkuja ja rohkeita panostuksia ennaltaehkäisyyn sekä nopeaan hoitoon.

Vaa­li­tee­ma­ni alue­vaa­leis­sa

Pidetään huolta perheistä


Pidetään huolta hoi­ta­jis­ta


Pidetään huolta ikään­ty­neis­tä


Pidetään huolta mie­len­ter­vey­des­tä

Tukijani

Lilli Konttinen

Aino on juuri oikea valinta aluevaltuustoon – älykäs ongelmanratkaisija, sote-kentän ammattilainen ja ihmisläheinen tekijä. Ainoa ajaa halu tehdä parempaa elämää ihmisille. Siksi minä tuen Ainoa aluevaaleissa 2022.

Lilli Konttinen

kiinteistöalan ammattilainen, ystävä

1639571702424_ilse%20paranneltu2-me.jpg

Olen työskennellyt Ainon kanssa kliinisessä po­ti­las­tut­ki­muk­ses­sa. Hän on kunnianhimoinen, kyvykäs ja innovatiivinen terveydenhuollon ammattilainen. Ainolla on ihailtavia kykyjä toimia värikkäässäkin tiimissä. Annan Ainolle täyden tukeni aluevaaleissa.

Ilse Paetau

Sairaanhoitaja, bioanalyytikko, FM

Ota yhteyttä!

Haluatko keskustella lisää? Kiinnostaako lähteä mukaan kampanjaan?

Nimi

*

Sähköposti

*

Viesti

*
* Pakollinen kenttä
Lähetä

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA-palvelun avulla. Tietosuoja ja käyttöehdot.

Yh­teys­tie­dot

aino@ainolaine.fi

Olen mukana

Äimä logo
Tehy logo
Sairaanhoitajaliiton logo
Sosiaalidemokraattien slogan – Mitä sinulla on sydämellä?
1639563396096_cropped-demarinaiset_logo_punainen_tekstilla_04052020-me.png

Kuvat ja ku­vaus­re­kvi­siit­ta

1639562484591_Pelisan%20logo-me.jpg
1639562900237_tomi%20westerholm-me.jpg