Aino Laine bannerikuva
15.1.2022

Po­li­tiik­kaa osaaminen ja arvot edellä

Mikä ohjaa minua pää­tök­sen­te­ki­jä­nä? Ko­ke­muk­se­ni elämästä, oman elämän haas­teel­li­set kohdat, työni sai­raan­hoi­ta­ja­na, va­paa­eh­tois­työ­ni Äimä ry:ssä, halu luoda parempaa ja toi­mi­vam­paa ter­vey­den­huol­toa.

Po­li­tiik­kaa osaaminen edellä

En ole luvannut näissä vaaleissa mitään muuta kuin sen, että aion tehdä kaikkeni, että meillä olisi tulevaisuudessa parempi sosiaali- ja terveydenhuolto. En voi tehdä lupauksia mihinkään yksittäiseen asiaan liittyen katsomatta kokonaisuutta. En voi luvata hoitajille parempaa palkkaa tai parempia työoloja - eihän nämä asiat yhden ihmisen luvattavissa ole - mutta aion tehdä niin pirusti töitä, että palkat nousisivat ja työolot paranisivat. Pistän ihan koko osaamiseni likoon asian puolesta.

1642266093551_Copy%20of%20Vaalimainoskuva%20numerolla%20(Facebook%20Post)-me.png

Haluan olla ratkaisemassa terveydenhuoltomme ongelmakohtia, ja siinä tarvitaan nimenomaan monipuolista osaamista. Minulla sitä on. Tärkein viestini kampanjassani on, että olen sairaanhoitaja ja diplomi-insinööri. Teen psykiatrista hoitotyötä kentällä ja toisaalta lähestyn hoitotyön ongelmakohtia in­si­nöö­ri­nä­kö­kul­mas­ta. Näen hoidon prosesseja, kokonaisuuksia, ison kuvan. Minulla on kaksi erilaista näkökulmaa, jotka ovat molemmat tuiki tarpeellisia kun uudistamme ja rakennamme hyvinvointialuetta.

Po­li­tiik­kaa arvot edellä

Mikä sitten ohjaa minua päätöksentekijänä? Kokemukseni elämästä, oman elämän haasteelliset kohdat, työni sairaanhoitajana, vapaaehtoistyöni Äimä ry:ssä, halu luoda parempaa ja toimivampaa terveydenhuoltoa.


Omien arvojeni keskiössä ovat:

  • Meidän on pidettävä huolta niistä, joilla ei ole voimavaroja pitää huolta itsestään
  • Meidän on pystyttävä tarjoamaan inhimilliset ja hyvät olosuhteet kaikille - niin hoidettaville kuin hoitajillekin
  • Tasa-arvo koskee kaikkia. Haluan huomioida kaikki ihmiset tasa-arvoisina niin työssäni sairaanhoitajana kuin valtuutettunakin

Olen arvoiltani liberaali ja poliittisesti jonkin verran vasemmalla. Olen kuitenkin hyvin kiinnostunut myös siitä, miten saamme hyvinvointialueiden toiminnan rakennettua taloudellisesti kestävälle pohjalle.

Jaa tämä artikkeli

Yh­teys­tie­dot

aino@ainolaine.fi

Olen mukana

Äimä logo
Tehy logo
Sairaanhoitajaliiton logo
Sosiaalidemokraattien slogan – Mitä sinulla on sydämellä?
1639563396096_cropped-demarinaiset_logo_punainen_tekstilla_04052020-me.png

Kuvat ja ku­vaus­re­kvi­siit­ta

1639562484591_Pelisan%20logo-me.jpg
1639562900237_tomi%20westerholm-me.jpg