Artikkelit

1662027334685_photo1662027314-emb3me-me.jpg
1.9.2022
Päivän polttava kysymys on, voimmeko mitenkään päästä mi­toi­tuk­seen vai pitäisikö viimeisen mi­toi­tuk­sen voi­maan­tu­loa lykätä hoi­ta­ja­pu­lan ja rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sien vuoksi.
1650432305751_K%C3%A4rkiteema%20henkil%C3%B6kuntakriisin%20(2)-me.png
20.4.2022
Alue­val­tuus­to nosti yhdessä yhdeksi kes­kei­sim­mis­tä haas­teis­tam­me osaavan hen­ki­lö­kun­nan saa­ta­vuu­den.
Aino Laine Sairaanhoitaja4
18.1.2022
Pelkkä kiitos ei riitä! Hoitajat tar­vit­se­vat kil­pai­lu­kykyi­sen palkan, paremmat työolot sekä laa­duk­kaam­paa joh­ta­mis­ta.
Aino Laine
18.1.2022
Moni äiti ei heti syn­ny­tyk­sen jälkeen ymmärrä syn­ny­tyk­sen olleen trau­maat­ti­nen, eikä osaa vaatia apua.
1642266322104_aino-vaalikuva-vaaka-hoitaja-1-me.jpg
15.1.2022
Mikä ohjaa minua pää­tök­sen­te­ki­jä­nä? Ko­ke­muk­se­ni elämästä, oman elämän haas­teel­li­set kohdat, työni sai­raan­hoi­ta­ja­na, va­paa­eh­tois­työ­ni Äimä ry:ssä, halu luoda parempaa ja toi­mi­vam­paa ter­vey­den­huol­toa.
Aino Laine 297 ehdolla Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoon
7.1.2022
Päätin pu­res­kel­la aihetta ja esittää mah­dol­li­sim­man monta ratkaisua siihen, mistä voimme kohdentaa varoja hen­ki­lö­kun­nan palk­koi­hin, jotta saamme hoi­ta­ja­krii­sin rat­kais­tua.
1638005811155_versio%202-8qf7ji.JPG-me

Aino Laine

Sairaanhoitaja. Diplomi-insinööri. Moderni demari. 

Yh­teys­tie­dot

aino@ainolaine.fi

Olen mukana

Äimä logo
Tehy logo
Sairaanhoitajaliiton logo
Sosiaalidemokraattien slogan – Mitä sinulla on sydämellä?
1639563396096_cropped-demarinaiset_logo_punainen_tekstilla_04052020-me.png

Kuvat ja ku­vaus­re­kvi­siit­ta

1639562484591_Pelisan%20logo-me.jpg
1639562900237_tomi%20westerholm-me.jpg