Puheenvuoroni aluevaltuustossa työhyvinvoinnista 25.10.22

Tänä päivänä lienee kaikille päivänselvää, että henkilöstön saatavuus on yksi suurimmista haasteistamme sekä tällä hetkellä että tulevaisuudessa. Valtuustostamme löytyy selvästi tahtotilaa pitää huolta henkilöstöstämme. Henkilöstön saatavuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät haasteet tunnistetaan myös strategiassamme.

Tarvitsemme jatkuvaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista panostamista henkilöstömme hyvinvointiin mikäli haluamme pärjätä kiristyvässä kilpailussa osaavasta henkilöstöstä. Tarvitsemme työhyvinvointia, jotta rahamme eivät valu sairaspoissaoloista ja vaihtuvuudesta koituviin kustannuksiin, jotka voimme ehkäistä.

Tarvitsemme tavoitteet ja keinot mitata tavoitteidemme saavuttamista. Montako työntekijää alueella aiotaan vakinaistaa ja montako prosenttia työntekijöiden vaihtuvuus pienenee? Mikä on tavoitteemme vuosittaisten sairaslomapäivien määrässä ja miten sinne pääsemme? Jos emme aseta tavoitteita, miten voimme arvioida onnistumistamme?

Tavoitteellisen ja pitkäjänteisen työskentelyn työhyvinvoinnin eteen mahdollistaisi henkilöstöjaosto, jollaista alueellamme – toisin kuin monilla muilla alueilla – ei toistaiseksi ole päätetty perustaa. Nykyisessä henkilöstöpulassa ihmettelen, ettei useampi meistä näe tarvetta jaostolle, joka keskittyisi nimenomaan henkilöstöasioihin.

Pitkäjänteinen työhyvinvoinnin edistäminen tehdään yhteistyössä työntekijöiden kanssa.

Alueelle on asetettu työryhmä valmistelemaan henkilöstön saatavuuden parantamisen keinoja. En voi liiaksi korostaa henkilöstön itsensä roolia tässä työssä. Henkilöstö tietää kyllä, mistä kenkä puristaa, kenkä puristaa, kunhan vain osaamme kysyä oikeat kysymykset. Toivon, että työryhmästä tulee mahdollisimman laaja-alaisesti ongelmaa tarkasteleva ja mukana on etenkin niiden alojen asiantuntijoita, joilla suurin pula on.

Me demarit haluamme, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on kaikille työntekijöilleen paras mahdollinen työnantaja. Työhyvinvointiohjelma on työkalu tämän tavoitteen saavuttamiseksi eikä meillä ole varaa jättää näin keskeistä työkalua käyttämättä.