Syn­ny­tyk­seen liittyvä tur­vat­to­muus altistaa ahdistus- ja mie­lia­la­häi­riöil­le

Syn­ny­tys­sai­raa­loi­den kiire, neuvolahoidon puutteet ja synnytystraumat herättävät runsaasti keskustelua. Pahentunut koronatilanne on vaikeuttanut tilannetta entisestään. Keskustelussa ei kuitenkaan ole huomioitu tarpeeksi sitä, miten synnytykseen liittyvä turvattomuus ja traumaattinen synnytys altistavat ahdistus- ja mielialahäiriöille.

Synnyttävä äiti tarvitsee ympärilleen turvaa. Aiempiin synnytyksiin ja perheiden psykososiaaliseen tilanteeseen liittyviä riskitekijöitä ei kartoiteta riittävästi ja esiin nousevat ongelmat eivät johda toimiin. Kiire, resurssipula ja hoitajien jatkuva vaihtuminen altistavat synnytystraumoille. Moni äiti ei heti synnytyksen jälkeen ymmärrä synnytyksen olleen traumaattinen, eikä osaa vaatia apua. Äidin henkisen voinnin kehittymistä pitää seurata nykyistä paremmin.

Synnytys aiheuttaa muutoksia kehossa ja kehoon voi jäädä vaurioita. Virtsankarkailu ja muut lantionpohjan ongelmat sekä vatsalihasten erkauma ovat yleisiä synnyttäneillä naisilla. Hoitamattomina näillä monia nolostuttavilla ongelmilla voi olla vaikutusta äidin seksielämään, kykyyn harrastaa liikuntaa sekä työkykyyn. Fyysiset ongelmat vaikuttavat myös jaksamiseen ja mielialaan.

Kaksi viime vuotta ovat olleet poikkeuksellisen haastavia. Neuvolakäyntejä on peruttu. Isät eivät ole voineet osallistua ja äidit ovat joutuneet kohtaamaan pelottavia tilanteita yksin. Laadukkaassa neuvolatyössä isät huomioidaan tasavertaisina vanhempina ja parisuhdetta tuetaan.

Uupumus ja masennus ovat läsnä liian monissa perheissä. Niihin ei puututa kyllin nopeasti. Kaikki eivät löydä apua. Äidin sairastama raskaudenaikainen ja synnytyksen jälkeinen masennus jatkuu hoitamattomana pitkään ja vaikuttaa lapsen psyykkiseen kehitykseen – turhaan. Synnytyksen jälkeistä masennusta voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa.

Kirjoitettu yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa:

Aino Laine, Äimä ry:n vapaaehtoinen, Sairaanhoitaja, DI

Laura Piirainen, Äidit irti syn­ny­tys­ma­sen­nuk­ses­ta Äimä ry:n toiminnanjohtaja

Tiina Riekki, LT, Psykiatriaan erikoistuva lääkäri, Suomen pe­ri­na­taa­li­mie­len­ter­veys ry:n puheenjohtaja